Podmínky užití

Vítejte na stránkách společnosti Kaizen Institute Czech Republic. Tato webová stránka je vlastněna společností Kaizen Institute, Ltd. a je provozována společností Kaizen Institute CZ s.r.o., registrovanou v České republice s evidenčním číslem 07511043 se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika. Návštěvníci této webové stránky jsou vázáni následujícími podmínkami použití. Před pokračováním si je přečtěte pečlivě.

Odmítnutí odpovědnosti

Kaizen Institute Czech Republic a všichni její zaměstnanci se zříkají veškeré odpovědnosti, ztráty nebo rizika, které vzniknou přímo či nepřímo z užívání a implementace jakéhokoli obsahu informací uvedených na této webové stránce. Kaizen Institute Czech Republic poskytuje tyto webové stránky jako službu těm, kteří hledají informace o koncepci a technologii KAIZEN™. Kaizen Institute Czech Republic nenese žádnou odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití nebo implementace informací zde nebo z jakéhokoli hlediska z obsahu v rámci této stránky.
Kaizen Institute Czech Republic neodpovídá a výslovně odmítá veškerou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu vyplývající z použití, odkazu nebo spoléhání se na jakékoli informace obsažené na této stránce. Zatímco zde uvedené informace jsou pravidelně aktualizovány, další fakta a informace nebo budoucí vývoj mohou ovlivnit adresované subjekty a není zaručeno, že informace uvedené na této webové stránce nebo na těchto stránkách jsou správné, úplné a aktuální.
Dokumenty a související grafiky publikované na tomto serveru mohou zahrnovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. K těmto informacím se pravidelně přidávají změny. Kaizen Institute Czech Republic může kdykoli provést zlepšení a / nebo změny v produktu nebo službách popsaných v tomto dokumentu.

Autorská práva

Veškerý obsah na těchto stránkách, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky a software, je majetkem společnosti Kaizen Institute, Ltd. a je chráněn americkými a mezinárodními zákony o autorských právech.

Ochranné známky

"KAIZEN™", "GEMBAKAIZEN™" a další grafické prvky, loga a názvy služeb jsou obchodními značkami společnosti Kaizen Institute, Ltd. a nesmějí být používány v souvislosti s jakýmkoli výrobkem nebo službou, která není společností Kaizen Institute povolena. V opačném případě to může způsobit zmatek mezi zákazníky a znehodnocuje či diskredituje společnost Kaizen Institute.

Používání obsahu webových stránek

Povolení k používání dokumentů (například článků, příkladů, zpráv, oznámení, fotografií, příběhů atd.) z těchto webových stránek je uděleno za předpokladu, že:

  1. ve všech kopiích se objeví níže uvedené upozornění o autorských právech
  2. používání těchto dokumentů z této webové stránky je pouze pro informační a nekomerční nebo osobní účely a nebude kopírováno ani zveřejňováno v žádném síťovém počítači nebo v žádném médiu
  3. nebyly provedeny žádné úpravy žádných z těchto dokumentů. Použití pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek těžké občanské a trestní sankce. Porušovatelé budou stíháni v maximální možné míře.

Dokumenty uvedené výše nezahrnují návrh nebo uspořádání webové stránky Kaizen Institute Czech Republic, všechny prvky webových stránek společnosti Kaizen Institute Czech Republic, které jsou chráněny obchodními modely, ochrannou známkou, nekalou soutěží a dalšími zákony, nesmí být kopírovány ani napodobovány v celku ani částečně. Žádné logo, grafika, zvuk nebo obraz z webových stránek společnosti Kaizen Institute Czech Republic nebudou kopírovány ani vysílány, pokud to výslovně nepovolí Kaizen Institute Czech Republic.

Ochrana dat

Osobní údaje poskytnuté společnosti Kaizen Institute Czech Republic prostřednictvím této webové stránky budou použity pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Před dalším procházením tohoto webu si pečlivě přečtěte tuto skutečnost. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, souhlasíte s jejich použitím v souladu s našimi zásadami ochrany sobních údajů.

Externí webové stránky

Odkazy na těchto stránkách vám umožní opustit webovou stránku společnosti Kaizen Institute Czech Republic. Propojené stránky nejsou pod kontrolou společnosti Kaizen Institute Czech Republic a Kaizen Institute Czech Republic nezodpovídá za obsah jakýchkoli propojených stránek nebo jakýchkoli odkazů obsažených v propojeném webu nebo za případné změny nebo aktualizace těchto stránek. Kaizen Institute Czech Republic není zodpovědný za webové vysílání ani jinou formu přenosu z jakéhokoli odkazovaného webu. Kaizen Institute Czech Republic poskytuje tyto odkazy jako doplnění, a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Kaizen Institute daný web bezmezně schvaluje.

Jurisdikce

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky a v případě jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti s těmito podmínkami užívání nebo jakéhokoli sporu vzniklého ve vztahu k webové stránce, ať už na základě smlouvy nebo deliktu nebo jinak, k takovým sporům budou mít příslušnost výhradně soudy České republiky.

arrow up