Lean office aneb „Štíhlá kancelář“ se zaměřením na mapování a optimalizaci procesu

Na tomto pokročilém semináři jsou aplikovány metody KAIZEN® pro rozpoznávání plýtvání a neefektivity v kancelářské a servisní oblasti. Účastníci se následně naučí systematicky vizualizovat aktuální stav problematických procesů a navrhovat dlouhodobá řešení pro jejich optimalizaci. .

09. Jul. 2020

Czech Republic
HUB Brno

český

3000 CZK

Our Training Goals

Na tomto pokročilém semináři jsou aplikovány metody KAIZEN® pro rozpoznávání plýtvání a neefektivity v kancelářské a servisní oblasti. Účastníci se následně naučí systematicky vizualizovat aktuální stav problematických procesů a navrhovat dlouhodobá řešení pro jejich optimalizaci. 

What you learn

- Základní principy KAIZEN™ pro office
- Model KAIZEN™ office s důrazem na mapování procesu
- Představení 12 kroků pro mapování procesu
- Simulační hra: sestavení mapy současného stavu a návrh optimalizace nového stavu
- Případové studie z praxe
- Týmové cvičení na ověření znalostí
- Předání certifikátů o účasti

Lean office aneb „Štíhlá kancelář“ se zaměřením na mapování a optimalizaci procesu

3000 CZK

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up