Více než 35 let KAIZEN™

Více než 35 let KAIZEN™

V dnešní době je KAIZEN™ populární koncepcí managementu po celém světě. Bylo napsáno mnoho knih na toto téma s nespočtem studentů a praktikujících. V roce 1985 téměř nikdo nevěděl, co to KAIZEN™ je.  KAIZEN™ vyšel z neznáma vydáním knihy od Masaaki Imaie -  Kaizen: Klíč ke konkurenčnímu úspěchu Japonska (vydaná v roce 1986) a založením společnosti Kaizen Institute o rok dříve. V některých ohledech svět prošel dlouhou cestu k pochopení KAIZEN™ , ale jak na to odkazuje Taichi Ohno ve své knize - Toyota Production System (vydaná v roce 1988), „porozumět znamená dělat.“ KAIZEN™  není jen teorie, ale především praxe.

Dnes je obchodní systém postavený na nekonečném úsilí o implementaci KAIZEN™  chápán jako nezbytná strategie velkých korporací. Nemocnice, vlády a dokonce i malé podniky a začínající podniky nyní přijímají postupy neustálého zlepšování. Tato znalost je však jen začátek. KAIZEN™ musí být zaveden do každodenní praxe, abychom dosahovali neustálé štíhlosti.

50% až 90% veškeré naší práce je pro zákazníka plýtváním

Opakované studie ukázaly, že v rozmezí 50% až 90% veškeré „práce“ je ve skutečnosti plýtvání. To platí bez ohledu na zemi, odvětví nebo produkt. Z pohledu zákazníka je pro něho velmi málo z celého našeho úsilí přidanou hodnotou. To je částečně způsobeno zákonem entropie, způsobem, jakým jsou navrženy procesy, a organizacemi, které upřímně neposlouchají své zákazníky. Když se lidé a organizace rozhodnou více zaměřit na sebe a své vnitřní potřeby než na své zákazníky, vytvoří se kulturní dilema. Díky tomu jsou organizace méně schopné změn, méně adaptivní a následně méně pravděpodobné, že budou mít dlouhodobý úspěch. 

I když dokážeme krátkodobě kopírovat praktiky lidí a organizací, které obdivujeme, je trvalá změna obtížná. Společnosti, které se pokusily adoptovat KAIZEN™, nebo dokonce jednotlivci, kteří se pokusili prolomit špatné návyky, se s touto výzvou setkali. Lidské návyky se těžko mění a organizace nejsou ničím jiným než sbírkou lidských návyků. KAIZEN™ nám může pomoci rozvíjet pozitivní návyky identifikace a porozumění problémům na základě faktů, hledání nápadů na zlepšení od jiných lidí, experimentování s malými změnami a opakované zkoušení nových řešení. Jedná se o návyky, které podporují schopnost změny.

Naše zvyky a chování vytváří kulturu plýtvání v naší realitě

A co změna v našem každodenním životě? Kolik povědomí máme o snižování plýtvání zdroji používáním KAIZEN™? Na chvíli se zamysleme nad tím, jak konzumujeme jídlo. Pro většinu z nás je to každodenní aktivita, kterou můžeme ovlivnit. Vyhazujeme jídlo na farmě, v supermarketu, doma, v restauracích. To není dobré pro naše osobní finance a zvyšuje to náklady v celém dodavatelském řetězci. Je to také etický problém, když mnoho milionů lidí bojuje s podvýživou. Toto není správný přístup KAIZEN™. Existuje mnoho příkladů toho, že čas, peníze a další zdroje nejsou respektovány, a místo toho jsou promarněny. Zde je další příklad s již zmiňovaným jídlem: Když jsou potraviny levné, jsme vedení k tomu, abychom věřili, že jejich vyhození je v pořádku a dokonce je to z hlediska celého procesu efektivnější a jednodušší. Tím, že tomu postupně uvěříme, vytváříme realitu, která tento fakt činí skutečností. Jako zákazníci umožňujeme existenci stávajícího potravinového dodavatelského řetězce se všemi aspekty plýtvání. Přijímáme, že je součástí naší současné kultury. Stejným způsobem povolujeme a přijímáme mnoho nehospodárných postupů v rámci našich organizací. Naše myšlení vytváří naše zvyky a chování, a naše zvyky a chování vytvářejí kulturu plýtvání v naší realitě, ať už v širší společnosti nebo v organizacích.

KAIZEN™ je motor, který organizaci dává život a energii

V myslích špatně informovaných lidí byl KAIZEN™ odsunut jako jeden z mnoha nástrojů systému Lean managementu, ačkoli KAIZEN™ byl vždy více než to. KAIZEN™ je motor, který dává organizaci život a energii zapojením kreativity lidí, kteří společně řeší problémy. KAIZEN™ je změna k dobrému - změna morálním a ctnostným směrem. Když tomu porozumíme, vyžaduje to, abychom se podívali na rozhodnutí, která děláme, a zeptali se „Je to morální?“ Jinými slovy: „Je to pro lidi lepší?“ Když se zeptáme na tyto otázky a podnikneme kroky vedené naší nejvnitřnější bytostí, začneme vytvářet kulturu KAIZEN™, kde se každý, každý den, kdekoli mění k lepšímu.

Recent Posts

arrow up