KOUČOVÁNÍ
Provázíme vás změnami a optimalizacemi


♣  Změna stylu managementu

Individuální koučování manažerů na všech úrovních od top až po team leadery. Je možná návaznost na koučování týmů přes podporu team leadera. Zaměření také na změny „kids manažerů“ na lean leadery.

Průběh: na úvod analýza současné situace – stylu řízení, motivování, delegování, koučování, vzdělávání, komunikace (1,5 dne), dále nastavení vize, cílů a roadmap
Trvání: 6 měsíců (2 hodiny 1x za měsíc)

♣  Koučování leadera při mapování procesu

Využíváme metodiky pro zjišťování hypotézy kořenové příčiny, operational excellence, kata.

Průběh: zadání požadavků na data (1 den), simulace průběhu realizace (1 den), mapování (3 dny)
Trvání: 2 až 3 měsíce (5 dnů, plus následná průběžná supervize implementace změny 15 x 2 hodiny).

♣  Implementace obeya room (klíčový nástroj operativního řízení firmy)

Podpora managementu při realizaci obeya room. Metodika, zkušenosti, inspirace. Cílem je změna stylu managementu v celé kaskádě od top manažera až po team leadery. Vliv nového stylu řízení se ukazuje ve zvýšení drive, koncentrace, pro-aktivity k plnění KPI´s. Autoři: Winston Chuchill a následně Toyota.

Průběh: vytvoření konceptu, start realizace
Trvání: 1 měsíc (2x2 hodiny s každým manažerem)

♣  Vedení problem solving story

Sedmi-kroková metoda pro rozbor hlavních problémů. Cílem je změna operativního řízení a hašení požárů na systém PDCA, prevenci, vizualizace, analýzy abnormalit.

Průběh: formulace problému, hledání kořenové příčiny, sestavení hypotézy kořenové příčiny, potvrzení nebo vyvrácení hypotézy realizací proti-opatření
Trvání: 1 měsíc (4x2 hodiny)

♣  Zajištění základní stability výrobní linky

Trénink pro pochopení a osvojení základních nástrojů pro operátory, team leadery a mistry: 5S, Problem solving story, vizualizace, standardizace, základy autonomní údržby, poka yoke, identifikace různých druhů plýtvání, aplikace opatření k zamezení plýtvání (úzká místa, využití kapacity, apod.). Ujasnění jednotlivých pracovních pozic a jejich rolí. Cílem je změna stylu team leaderů, mistrů, shift leaderů k lean leadershipu. Systém vyvinula a aplikuje Toyota.

Trvání: 3 měsíce (3x2 hodiny s celým týmem v průběhu 3 týdnů, následně supervize 1x týdně)

♣  Lean leadership

Individuální koučink změny stylu managementu. Témata: identifikace problémů, individuální a týmové zlepšování, emoční inteligence, využití obeya room, Problem solving story, A3 forma vizualizace, delegování, koučování podřízených, motivace, empowerment. Cílem je připravení manažerů a realizaci změny nebo posunu kultury k aktivnímu zapojení všech úrovní manažerů a zaměstnanců.

Trvání: 6 měsíců (2 hodiny 1x za dva týdny)

♣  Změna kultury firmy (na kulturu podporující štíhlost)

Průběh: analýza výchozího stavu (akce pro celý top management), stanovení postupu změn, komunikace změn, naplánování „quick-wins“, motivace ke změnám, překonávání odporu, zajištění dosažení udržitelnosti, trvání nově nastaveného trendu, dosažení stavu samo-učící se organizace, oslava vítězství. Cílem je podporovat změnu kultury na základě poučení z mýtů, omylů, chyb mnoha firem v českém a slovenském prostředí.

Trvání: 6 měsíců (3 dny na start, následně konzultace 1x týdně 2 dny - podpora jednotlivých manažerů a probíhajících projektů)

 

SEMINÁŘE
Školíme a inspirujeme


1/ Základní stabilita výrobní linky

Cílová skupina: team leadeři, mistři, shift leadeři
Témata:
• Základní nástroje pro operátory, team leadery a mistry
• 5S
• 5 WHY Problem Solving Story
• Podstata vizuálního managementu a standardů
• Základy autonomní údržby AM
• Zajištění kvality na poprvé, Poka Yoke
• Identifikace 7 druhů plýtvání
• Aplikace opatření k zamezení plýtvání (nalezení úzkých míst, zlepšení využití kapacity, apod.)
• Ujasnění jednotlivých pracovních pozic a rolí ve výrobě

Cílem je změna stylu vedení mistrů a team leaderů k lean leadershipu. Systém vyvinula a aplikuje Toyota.
Lektor: Ing. Jiří Žižka

2/ Řešení problémů, hledání kořenových příčin

Také stále jen „hasíte požáry?“

Cílová skupina: Lean/kaizen manageři, vedoucí týmů, manageři výrobních úseků, pracovníci úseku kvality, členové týmu zlepšování
Témata:
• 7 základních nástrojů kvality – Pareto, Ishikawa, histogram, diagram rozptylu, sběrná karta závad, regulační karta, průběhový diagram
• 5W (5x Proč)
• 5W1H pro popis problému – klíčový prvek pro úspěšný start řešení
• Kontrola definovaných standardů
• A3 Problem Solving PDCA a sestavení hypotézy
• Praktický nácvik hledání kořenových příčin

Také stále jen „hasíte požáry“ a nemáte čas na hledání skutečných příčin vašich pracovních problémů? Naučte to dělat pořádně svoje zaměstnance! Seznámíme se s jednoduchými metodami přístupnými pro všechny zaměstnance. Ukážeme si systematický přístup, příklady z praxe a jejich přínosy pro firmy.
Lektor: Ing. Jiří Žižka

3/ Denní shop-floor management - Obeya room

Cílová skupina: členové top managementu a středního managementu, vedoucí týmů
Témata:
• Zlepšení efektivity a fungování pracovních týmů
• Inspirace jak na pře-mítinkované dny a spoustu e-mailů
• Prevence vyhoření, zdravotních potíží, deprese
• Zlepšení komunikace, týmovost
• Efektivní řízení dosahování KPI´s
• Moudrá vizualizace informací
• Rozvíjení středního managementu až po mistry a team leadry
• Jak změnit filosofii operativy na prevenci
• Účastníci si vytvoří návrh modelu změny systému řízení na Obeya
• Budou diskutovány a vysvětleny pojmy: Empowerment, Energizing, A3 management. PSS, Obeya management, Viral change, Transforming change into superhumans, paradigma, autenticita, agilita, Monster culture.
Lektor: Ing. Miroslav Bauer

4/ Lean leadership

Cílová skupina: členové top managementu a středního managementu, vedoucí týmů
Témata:
• Změna stylu managementu
• Identifikace problémů
• Individuální a týmové zlepšování
• Emoční inteligence
• Využití obeya room
• Problem solving story
• A3 forma vizualizace
• Delegování, koučování podřízených, motivace, empowerment

Cílem je připravení manažerů na realizaci změny nebo posunu kultury k aktivnímu zapojení všech úrovní manažerů a zaměstnanců.
Lektor: Ing. Miroslav Bauer

5/ Paradoxy Toyota Production System a časté chyby při implementaci LEAN

14 zásad Toyota Way (Tak to dělá Toyota, J. K. Liker) a zkušenosti z českých a slovenských podniků
Proč je Toyota Production System stále celosvětovým fenoménem?
Cílová skupina: Všichni, kdo si uvědomují, že nevětší výzvou není začít, ale pokračovat a udržet sebe i svou organizaci v rozvoji. Člověk se učí z chyb, učí se po celý život.
Témata k představení, pochopení a k úvaze o aplikaci:
• Úvod – proč Toyota a jaký smysl má inspirovat se právě jejich zkušenostmi
• Tradiční přístup k řízení výroby a paradoxy, které nabízí koncepce Toyoty
• Toyota Production System (TPS) versus Kaizen Management System KMS)
• Rozbor Toyota koncepce 4P:
                √ Philosophy - zaměření se na dlouhodobé výsledky
                √ Process – správný proces přinese správné výsledky
                √ People and Partners – přidávání hodnoty organizaci tím, že budeme rozvíjet své lidi a partnery
                √ Problem Solving – nepřetržité řešení nejhlubších problémů podněcuje organizační učení
• Jak získat své okolí pro změnu
• Co je to firemní kultura a jak se stát štíhlou učící se organizací

Většina firem, která hovoří o tom, že má zavedeny Lean principy, má ve skutečnosti poměrně dobře implementovanou oblast Procesu a Problem solving. Nicméně od skutečné koncepce Toyota je dělí ještě velmi mnoho práce a úsilí.
Lektor: Ing. Jiří Žižka

6/ Motivace změnou firemní kultury

Johnny Carson: „It is not necessary to change. Survival is not mandatory.“

Cílová skupina: manažeři na všech úrovních řízení.
Témata, o kterých budeme hovořit a přemýšlet o praktických aplikacích u vás:
• Mýty a majáky současného managementu a leadershipu
• Rozdíl mezi 3S a 5S
• Kaizen a lean znalosti všech zaměstnanců, jejich rozvoj a převedení těchto znalostí a činností do návyků jako výsledku změny
• Obeya – válečná komnata plus filosofie 3A a daily shop sloor managementu jako nástroj kulturní změny
• Osobní rozvoj manažera, team leadera a mistra. Role koučinku, delegování (empowerment)
• Zaměstnanci badateli a vědci
• Změna přístupu k práci z nudné rutinní činnosti v nadšení. Pasti při realizaci změny
• Co je to KATA a proč je v současné době objevována jako nástroj daily
managementu Toyota
• Čtyři postupy změny kultury a jejich aspekty
• Praktické příklady a ukázky všech uvedených témat

Povíme si, jak dále pokračovat při již letité implementaci nástrojů kaizen a lean, vytvořené struktuře zlepšování včetně etablovaných interních expertů a systémů auditů a motivace.
Lektor: Ing. Miroslav Bauer

Newsletter přihlášení k odběru

Zadejte svůj email k odběru

Sledujte nás

GlKaizen Global Facebook Page ČRKaizen ČR a SR Facebook

 

Kontaktujte nás:

 
 
 
 

Kontakt

Kaizen Institute CZ s.r.o.
Roháčova 145/14

Tel. +420 737 289 165

E-mail:cz@kaizen.com

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations
Europe / Middle East / Africa
Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89

 

Klienti Kaizenu

Add as many pictures to the cell bellow
 phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client