Kaizen Institute - Úspěšný příběh

Energie

Daily KAIZEN™

Profil klienta

Náš klient, významný producent těžkých ropných produktů v západní Kanadě, bojoval se vzrůstajícími náklady na dodávky projektů souvisejících s podložkami SAGD. V kombinaci s 50% poklesem ceny ropy se náš klient snažil snížit náklady, aby zůstal konkurenceschopný. Kaizen Institute se zabýval identifikací plýtvání a odstraněním práce s nepřidanou hodnotou při realizaci projektů týkajících se padacích těžebních zařízení.

KAIZEN™ success story mining
kaizen-approach-success

Kořenové příčiny

Extrakce těžkého oleje se vyskytuje u povrchových zařízení nazývaných podložky, které typicky obsahují více párů jamek pro vstřikování páry a těžkých ropných vrtů. Podložky SAGD mají omezenou produkční životnost s prodlouženou výrobou v průběhu času, což vytváří potřebu nových vrtů, které je třeba neustále vyvíjet a budovat, aby se udržely a maximalizovaly úrovně výroby.

Náš přístup

  • Hlavním cílem identifikace plýtvání a odstranění práce bez přidané hodnoty bylo snížit dobu potřebnou k dodávání projektů studny
  • Kaizen Institute usnadnil akce KAIZEN™ s jednotlivými funkčními projektovými týmy, aby identifikovali zbytečné aktivity a určili řešení, která by minimalizovala tyto aktivity
  • Návrhy na zlepšení byly následně hodnoceny s ohledem na dopad na snížení časové náročnosti a snadnost implementace
  • Vylepšení provedl náš klient s asistencí a poradenstvím od institutu KAIZEN™
kaizen-approach-success

Klíčové výsledky

  • U funkčních projektových týmů byla cítit velká ochota a pracovní morálka posílená zkušeností vlastního zapojení do zlepšení firmy, ve které pracují. Byly hlavním pohonem vzniklých řešení
  • Funkční týmy předložily více než 200 nápadů, což mělo za následek snížení průběžné doby o více než 25%. Díky tomu se zkrátila doba přípravy ropného vrtu o 4 týdny
  • Jeden uspořený den činil přibližně $ 50K, tento projekt ušetřil více než 3 miliony dolarů na každý realizovaný ropný vrt
  • Tým si osvojil nový způsob vedení projektů, zaměřil se na vývoj designu šablon pro nové ropné vrty a využívání "Obeya room" – vizuální sledování projektu
arrow up