Kaizen Institute - Úspěšný příběh

Hornictví

Breakthrough KAIZEN™

Profil klienta

Náš klient, majitel dolu, chtěl zavést nový podzemní napájecí zdroj 25 KV ve stanoveném časovém limitu, finančním rozpočtu a s maximální kvalitou. Konzultant Kaizen Institute byl postaven před úkol identifikovat a odstranit zaužívané návyky a plýtvání pracovnáků, které nepřidávají hodnotu, a dosáhnout stanoveného cíle.

KAIZEN™ success story mining

Kořenové příčiny

V procesu byly běžně vidět zaužívané operace z minulých projektů se svými vlastními plýtváními, nebylo vidět, že by se někdo zabýval vhodností těchto operací anebo přidanou hodnotou.

KAIZEN™ success story mining

Náš přístup

  • Důležité je zapojení zaměstnanců
  • Včasné zapojení dodavatelů zamezilo budoucím aktivitám a prodlevám s nepřidanou hodnotou a zlepšilo kvalitu
  • Analýza a zmírňování rizik, jež vedlo k úspoře peněz a času
  • Rozsah, rozpočet a harmonogram s vysokou přesností, dosažené pomocí Lean principů komunikace v týmů
  • Pravidelný dohled nad projektem KAIZEN™ vedl k zachycení, odstranění a zabránění zbytečným procesům
  • Časově citlivá rozhodnutí učiněná pomocí principů Lean war-room
kaizen-approach-success

Klíčové výsledky

  • Projekt dokončen o 25% času dříve než byl původní plán
  • Projekt byl dokončen s úsporami nákladů 10%, celkové úspory ve výši 5 milionů dolarů
  • Žádné újmy na zdraví, bezpečnosti nebo životním prostředí
arrow up