Kaizen Institute - Úspěšný příběh

Finanční služby

Daily KAIZEN™, Breakthrough KAIZEN™, Service Management

Profil klienta

Přední pan-africká skupina finančních služeb s přítomností v 19 afrických zemích, ve Spojeném království, ve Spojených státech amerických a ve Francii, která v globálním měřítku obsluhuje více než osm milionů klientů v 700 obchodních kancelářích.

Potenciál pro zlepšení

 • Snížení doby obratu klienta
 • Další zlepšení spokojenosti klientů
KAIZEN™ success financial

Projekt

Cesta KAIZEN™ byla zahájena ve čtyřech obchodních kancelářích v Lagosu / Nigérii, a to s cílem do 100 dnů omezit čekání na pobočkách a zvýšit počet klientů. V konečném důsledku zlepšit celkovou spokojenost zákazníků.

kaizen-approach-success

Náš přístup

 • Zahájení projektu zahrnovalo posouzení, které umožní důkladné pochopení současného stavu bankovních operací ve všech čtyřech odvětvích
 • Byly stanoveny cíle a byl vypracován plán postupu
 • Proběhly cykly 5S a rychlé cykly PDCA prostřednictvím zapojení  lidí, snížení doby obratu klienta
 • Denní postupy KAIZEN™ byly použity k tomu, aby se každodenní řešení problémů stalo rutinou a aby byla zajištěna udržitelnost
kaizen-approach-success

Klíčové výsledky

 • 54% snížení doby obratu klienta. Díky tomu došlo ke snížení počtu případů, kdy se klienti výrazně nahromadili v jeden čas navzdory zvýšenému celkovému počtu klientů
 • Zvýšená spokojenost klientů byla měřena prostřednictvím zpětné vazby a průzkumů klientů
 • Přilákat nové klienty kvůli zdokonalení prostředí pobočky
 • Čas na vydání karet s bankou (ATM) se snížil z 15,5 na 5,5 min; zvýšení produktivity pracovníků Klientské služby
 • Významná schopnost a zdokonalování dovedností v oblasti řešení problémů a technik zlepšování
 • Vyšší angažovanost lidí a přesvědčení, že všechny problémy mohou být trvale vyřešeny
arrow up