Kaizen Institute - Úspěšný příběh

Zemědělství - Vinařství

Leaders KAIZEN™, Flow Management, Productive Maintenance

Profil klienta

Velký výrobce vín v Rumunsku.

Potenciál pro zlepšení

 • Vinařské procesy, výroba vína a lahvování jsou řízeny tradičními přístupy managementu
 • Přistup současného řízení není orientována na neustálé zlepšování výkonnosti procesu a předchozí přístup KAIZEN™ nebyl během posledních 3 let dále rozvíjen
 • Strategie marketingu a výroby nejsou v souladu
KAIZEN™ success story mining

Kořenové příčiny

 • 82 příležitostí pro zlepšení pracovních metod, vedení, technologie, odborné znalosti a řízení zaměstnanců
 • Zlepšení vedení prostřednictvím motivace zaměstnanců, vytváření organizační kultury, optimální řízení zdrojů a lepší komunikace
 • Zlepšení pracovních metod (lepší kvalita, procesy a výrobky)
 • Zlepšení efektivity procesů (logistika, výroba vína)
 • Zlepšování dovedností a zapojení zaměstnanců
 • Zlepšení OEE a korelační výkon
KAIZEN™ success story mining

Náš přístup

 • Implementace modelu změny KAIZEN™ Change Model
 • Školení vedoucího týmu KAIZEN™ pro vrcholový management
 • Produktivní údržba za účelem udržení technologického výkonu zařízení
 • Řízení jakosti a řízení toku pro zlepšení kvality a efektivity procesu na všech úrovních organizace
 • Průběžný vzdělávací program v oblasti řízení projektů, řešení problémů a "školení v zaměstnání"
kaizen-approach-success

Klíčové výsledky

 • Zvýšení příjmů více než půl milionu eur během dvou let
arrow up