Základy zlepšování KAIZEN™ - cesta k Lean

Seminář je navržen tak, aby pomohl porozumět základním principům provozní dokonalosti a zároveň se učit nástrojům a technikám KAIZEN™ a jejich praktickému použití na pracovišti. Nástroje KAIZEN™ se snaží řešit problémy pomocí vědeckých metod založených na týmové práci. Je založené na každodenním zlepšování všech zaměstnanců a všech oddělení společnosti.

07. Apr. 2020

Czech Republic
HUB - Praha

český

3000 CZK

Our Training Goals

Účastníci pochopí, jak rozpoznat, pojmenovat a měnit paradigmata vlastní i své společsnosti. Naučí se, jak vidět plýtvání a neefektivnost v obchodních procesech a zároveň pracovat na optimalizaci procesů a zlepšení efektivity pracoviště.
Diskutovány budou nejběžnější nástroje štíhlosti, jako je vizuální management, standardy, 5S a kroužky neustálého zlepšování.
Dále bude probráno 5 klíčových principů KAIZEN™ ™, které účastníkům pomohou naučit se řešit provozní problémy včas a kompetentně.

What you learn

- Proč jít cestou KAIZEN™
- 2. termodynamický zákon versus KAIZEN™
- Základní principy
- Paradigma a rezistence vůči změnám
- 3 MU: Muda, Mura, Muri
- Jak správně vyhodnocovat plýtvání a jaké to může mít důsledky
- Přehled nejčastěji používaných základních nástrojů:
5S
Standardizace
Vizuální management
PDCA/SDCA
- Týmové cvičení na ověření znalostí
- Předání certifikátů o účasti

Základy zlepšování KAIZEN™ - cesta k Lean

3000 CZK

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up