KAIZEN™ TPM College

Nová série KAIZEN™ College 1. úroveň: KAIZEN™ praktikant - podzim 2022

Register now

11 - 13. Oct. 2022

Czech Republic
Alstom Česká Lípa

český

12000 CZK

Our Training Goals

Účastníci po absolvování semináře znají cíl a strukturu systému TPM®. Seznámí se s hlavními ztrátami definovanými
v rámci TPM® a naučí se metodám autonomní a preventivní údržby. Budou schopni spolupracovat při zavádění TPM®. Naučí
se definovat a zavádět opatření KAIZEN® k eliminaci výrobních závad a ztrát. Uvědomí si, že v boji proti závadám je nezbytná
spolehlivá evidence dat a jejich znázornění vizuální management. Teoretická část bude aplikována prakticky ve vybraném výrobním závodě.

What you learn

- Úvod do produktivní údržby TPM®
- OEE/CEZ – celková efektivita zařízení
- Časté typy prostojů a jak je redukovat
- 7 stupňů autonomní údržby
- Základy plánované a prediktivní údržby

KAIZEN™ TPM College

12000 CZK

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up