Kalendář tréninků

Filter Training Courses by:

Následující tréninky

Na tomto pokročilém semináři jsou aplikovány metody KAIZEN® pro rozpoznávání plýtvání a neefektivity v kancelářské a servisní oblasti. Účastníci se následně naučí systematicky vizualizovat aktuální stav problematických procesů a navrhovat dlouhodobá řešení pro jejich optimalizaci. .

...
arrow up