Kalendář tréninků

Filter Training Courses by:

Následující tréninky

Seminář je navržen tak, aby pomohl porozumět základním principům provozní dokonalosti a zároveň se učit nástrojům a technikám KAIZEN™ a jejich praktickému použití na pracovišti. Nástroje KAIZEN™ se snaží řešit problémy pomocí vědeckých metod založených na týmové práci. Je založené na každodenním zlepšování všech zaměstnanců a všech oddělení společnosti.

...

Cílem semináře je seznámit účastníky v kancelářských a servisních oblastech s potřebou KAIZEN™ a neustálým zlepšováním. Účastníci se seznámí s možnými plýtvání v  administrativních procesech a pochopí potřebu standardizace a 5S, jejichž nedílným efektem je více času na práci s přidanou hodnotou.

...

Cílem semináře je seznámit účastníky v kancelářských a servisních oblastech s potřebou KAIZEN™ a neustálým zlepšováním. Účastníci se seznámí s možnými plýtvání v  administrativních procesech a pochopí potřebu standardizace a 5S, jejichž nedílným efektem je více času na práci s přidanou hodnotou.

...

Na tomto pokročilém semináři jsou aplikovány metody KAIZEN® pro rozpoznávání plýtvání a neefektivity v kancelářské a servisní oblasti. Účastníci se následně naučí systematicky vizualizovat aktuální stav problematických procesů a navrhovat dlouhodobá řešení pro jejich optimalizaci. .

...

Na tomto pokročilém semináři jsou aplikovány metody KAIZEN® pro rozpoznávání plýtvání a neefektivity v kancelářské a servisní oblasti. Účastníci se následně naučí systematicky vizualizovat aktuální stav problematických procesů a navrhovat dlouhodobá řešení pro jejich optimalizaci. .

...
arrow up